Söderslätts forntid

Forntid för framtid

Söderslätts stenkammargravar och bronsåldershögar

 "Söderslätts bronsålder" och ”Söderslätts stenkammargravar” är två projekt som drivs av arkeolog Birgitta Åkesson och hembygdsforskare Claes Lindahl. I projekten har samtliga bronsåldershögar och stenkammargravar i Oxie-, Skytts- och Vemmenhögs härader på Söderslätt dokumenterats i ord och bild.

Det är första gången som det sker en heltäckande dokumentation av de unika bronsålders- och stenåldersmiljöerna i det här området.

Resultaten kring stenkammargravarna är publicerade i boken "Resta och liggande stenar på Söderslätt".

Resultaten kring bronsåldersmiljöerna är publicerade i böckerna "Söderslätts säregna bronsålderslandskap”, ”En bronsåldersbygd av riksintresse - Vemmenhögs härad" och  "Vägen till bronsåldern - Oxie härad. En triologi på över 1000 sidor. Se vidare under BÖCKERNA.

 

 

 

Boksläpp i Hammarlöv av boken "Söderslätts säregna bronsålderslandskap"

Projekten "Söderslätts bronsålder" och ”Söderslätts stenkammargravar" stöds av: Stiftelsen Oscar Monteliifond, Konung Gustav VI Adolfs fond, Sparbankstiftelsen Skåne, Svenska Fornminnesföreningen, Kungliga Patriotiska Sällskapet, Helge Ax:son Johnsons Stiftelse, Kockska Stiftelsen, Letterstedska Föreningen, Malmö Kulturhistoriska Förening, Stiftelsen Längmanska kulturfonden, Stiftelsen Heribert Torssons Minnes- och kulturprisfond och Olof Christofferssons donationsfond.