Söderslätts forntid

Forntid för framtid

Söderslätts forntid och tidiga historia

 "Söderslätts bronsålder", ”Söderslätts stenkammargravar” och "Den tidiga bybildningen runt Trelleborg" är tre projekt som drivs av arkeolog Birgitta Åkesson och hembygdsforskare Claes Lindahl. I projekten har samtliga bronsåldershögar och stenkammargravar i Oxie-, Skytts- och Vemmenhögs härader på Söderslätt dokumenterats i ord och bild. I projektet kring den tidiga bybildningen har alla kyrkbyar kring Trelleborg dokumenterats med alla deras kända lämningar från sen järnålder och tidig medeltid. Även de unika kalkmålningarna i de medeltida kyrkorna finns representerade i publikationen. Det är första gången som det sker en heltäckande dokumentation av Söderslätts unika forntidsmiljöer.

Resultaten kring den tidiga bybildningen är publicerade i boken "Ansiktet mot världen - den tidiga bybildningen runt Trelleborg"

Resultaten kring stenkammargravarna är publicerade i boken "Resta och liggande stenar på Söderslätt".

Resultaten kring bronsåldersmiljöerna är publicerade i böckerna "Söderslätts säregna bronsålderslandskap”, ”En bronsåldersbygd av riksintresse - Vemmenhögs härad" och  "Vägen till bronsåldern - Oxie härad. En triologi på över 1000 sidor. Se vidare under BÖCKERNA.

 

 

 

Boksläpp i Hammarlöv av boken "Söderslätts säregna bronsålderslandskap"

Projekten "Söderslätts bronsålder" och ”Söderslätts stenkammargravar" stöds av: Stiftelsen Oscar Monteliifond, Konung Gustav VI Adolfs fond, Sparbankstiftelsen Skåne, Svenska Fornminnesföreningen, Kungliga Patriotiska Sällskapet, Helge Ax:son Johnsons Stiftelse, Kockska Stiftelsen, Letterstedska Föreningen, Malmö Kulturhistoriska Förening, Stiftelsen Längmanska kulturfonden, Stiftelsen Heribert Torssons Minnes- och kulturprisfond och Olof Christofferssons donationsfond.