Söderslätts bronsålder

Forntid för framtid

Söderslätts bronsålder

 "Söderslätts bronsålder" är ett projekt som drivs av arkeolog Birgitta Åkesson och hembygdsforskare Claes Lindahl. I projektet har samtliga bronsåldershögar i Oxie-, Skytts- och Vemmenhögs härader på Söderslätt dokumenterats i ord och bild.

Det är första gången som det sker en heltäckande dokumentation av de unika bronsåldersmiljöerna i det här området. Resultaten om Skytts härad är publicerade i boken "Söderslätts säregna bronsålderslandskap". Resultaten om Vemmenhögs härad är publicerade i boken "En bronsåldersbygd av riksintresse - Vemmenhögs härad". Resultaten om Oxie härad är publicerade i boken "Vägen till bronsåldern - Oxie härad. Vill du köpa böckerna? Se vidare under "BÖCKERNA".

Boksläpp i Bösarp av "Vägen till bronsåldern - Oxie härad"

Boksläpp i Bösarp av "En bronsåldersbygd av riksintresse - Vemmenhögs härad"

Boksläpp i Hammarlöv av boken "Söderslätts säregna bronsålderslandskap"

Projektet "Söderslätts bronsålder" stöds av: Bösarps Bygdeförening, Kungliga Vitterhetsakademien, Stiftelsen Konung Gustav VI Adolfs fond, Sparbanskstiftelsen Skåne, Svenska Fornminnesföreningen, Kungliga Patriotiska Sällskapet, HELGE AX:SON JOHNSONS STIFTELSE, Kockska Stiftelsen, Letterstedska Föreningen och Malmö Kulturhistoriska Förening.