Söderslätts bronsålder

Forntid för framtid

En spjutspets i brons

Idag har vi besökt en markägare i den sydvästra delen av Vemmenhögs härad. Han förevisade stolt den spjutspets i brons som hans far hade funnit på ägorna i början av 1930-talet. Spetsen är ett offerfynd och dateras till bronsålderns per. II, 1500-1300 f.kr. Vi förevisades också den imponerande samlingen av flintföremål som finns på gården.

23 maj 2017