Söderslätts bronsålder

Forntid för framtid

Föredrag hos Skytts häradsgille

Vår föreläsningsturné fortsätter och idag höll vi vårt föredrag om ”Söderslätts säregna bronsålderslandskap” hos Skytts häradsgille (en underavdelning till Hushållningssällskapet) i Tegelberga golfklubbs lokaler. 

Ett 60-tal åhörare lyssnade med stort intresse på vad vi hade att berätta om bronsåldershögarna på deras jordbruksmarker i Skytts härad. Bland annat kunde vi presentera en gammal karta från Hushållningssällskapet med högar som inte syns längre.

Efteråt ställdes många intressanta frågor om fornfynd, ättehögar, skötsel av de samma och regler kring fornminneslagen. Vi avtackades med varsin vacker bukett med blommor.

Många passade på att köpa vår bok ”Söderslätts säregna bronsålderslandskap” och dessutom få den signerad av oss.

 

29 mar 2017