Söderslätts bronsålder

Forntid för framtid

Fullt hus på Pillehill

Arrangemanget tillsammans med Sydkustens at Pillehill drog stor publik och vi var tvungna att sätta in en extra föreläsning. Flera besökare hade med sig fornfynd från gårdarna i närområdet och vi fick se vackra flint- och stenföremål. Intresset kring vårt projekt "Söderslätts bronsålder" var stort och många intressanta och kluriga frågor ställdes efter föredraget.

Nu pausar vi föreläsningsturnén några dagar, men återkommer den 21 mars i bokhandeln "Söderslätts bok & papper" i Trelleborg kl. 18.30. Där ger vi alla som vill möjligheten att höra vår föreläsning kring vår senaste bok "En bronsåldersbygd av riksintresse - Vemmenhögs härad". Biljett kan köpas i bokhandeln. Efter föredraget signerar vi våra böcker. Kaffe och kaka till självkostnadspris. Välkommen!

11 mar 2018