Söderslätts bronsålder

Forntid för framtid

Herr Vipp på Vipphögsvägen

20180802. Arkeolog Birgitta Åkessons guidade visning av bronsåldershögen Vipphög i Beddingestrand, som var ett arrangemang i projektet "Jorden vi ärvde" /galleri Estesio, drog många intresserade i sommarhettan. Visningen följdes av livliga diskussioner kring våra förfäder, sägner och vårt eget förhållande till bronsåldershögarna. Böckerna "Söderslätts säregna bronsålderslandskap" och "En bronsåldersbygd av riksintresse-Vemmenhögs härad" rönte livlig uppskattning och många fick nya ägare. Fotodokumentation Claes Lindahl. Vi tackar alla som kom och berikade vår dag med många nya tankar och uppgifter kring bronsåldershögarna!

2 aug 2018