Söderslätts forntid

Söderslätts stenkammargravar och bronsåldershögar

Nu är boken här!

Boken "Resta och liggande stenar på Söderslätt" är här! Vi planerar nu för kommande bokförsäljning. Det blir boksläpp på Trelleborgs museum sön 1 mars 12-16. Boken innehåller 384 sidor späckad unik information om Söderslätts stenkammargravar och mängder med gamla- och nytagna bilder på fornlämningarna, sägner och andra historiska berättelser. Det är första gången som Söderslätts stenkammargravar, synliga som borttagna, samlats i en och samma bok. Varmt välkommen till Trelleborgs museum sön 1 mars!

5 feb 2020