Söderslätts bronsålder

Forntid för framtid

Nytt projekt

Claes Lindahl på väg mot Galgbacken i Tullstorp

Vårt projekt kring Söderslätts bronsålder fortsätter med Vemmenhögs härad. Här kommer vi att göra som i Skytts härad, nämligen dokumentera bronsåldersgravfälten, leta uppgifter i arkiven och besöka markägarna.

En av anledningarna är att få en heltäckande bild och en ökad förståelse för Söderslätts säregna bronsålderslandskap. En annan anledning är den positiva respons vi fått på vår bok ”Söderslätts säregna bronsålderslandskap”. Många har även undrat om vi inte kan fortsätta med Vemmenhögs härad.

Redan nu har vi förstått att det finns mycket material som ligger gömt i privata samlingar vilket bör lyftas fram.

Vemmenhögs härads bronsålder utgör en vit fläck på den arkeologiska kartan. Endast några få arkeologiska utgrävningar ha gjorts och de gjordes bl a under 1840-talet. Det var då som den kände arkeologen/zoologen Sven Nilsson (1787-1883) gjorde de första trevande försöken att beskriva bronsåldern och datera dess föremål. Sven Nilsson undersökte bl a Vemmenhögarna.

Nilsson låg på många sätt före sin tid när han resonerade kring bronsåldern. Genom sina jämförande studier såg han hur vi i Skåne influerats av bronsålderskulturerna i Europa. Sven Nilsson var emellertid övertygad om att det var Fenicierna, i jakt på bärnsten, som invandrat och fått bronsålderskulturen att blomstra. Den tankegången delar vi inte längre med Nilsson, men hans tankar kring föremålen och den då rådande solkulten delar vi fortfarande.

Har du något som du vill visa oss eller berätta för oss kring bronsåldershögarna i Vemmenhögs härad? Tveka då inte att ta kontakt med oss!!