Söderslätts bronsålder

Forntid för framtid

Nytt projekt

Bronsåldershögar i Hököpinge.

”Vägen till bronsåldern - Oxie härad” är det sista delprojektet i vårt projekt ”Söderslätts bronsålder”. Arbetsprocessen följer de härader som vi nu inventerat färdigt på Söderslätt, d v s vi kommer att dokumentera bronsåldersgravfälten, leta uppgifter i arkiven och besökta markägare. När vi 2014 inledde projektet hade vi för avsikt att ge ut en enda bok om Söderslätts bronsåldershögar, men vi insåg ganska snart att det lät sig inte göras. Istället beslöt vi oss för att göra en triologi om bronsålderslandskapet. Skytts härad blev färdigt 2016 och Vemmenhögs härad blev färdigt 2017.

En sista bok återstår att ge ut. Vi inleder fältarbetet vintern 2018 och hoppas kunna ge ut boken om Oxie härad under 2019.

För oss blir det en ny utmaning. Oxie härad berör många arkeologisk undersökta områden i Malmö-området. Det är ett gytter av fakta som måste sorteras och inte minst blir det en utmaning att få till de rätta bilderna bland motorvägar och rusningstrafik.

Oxie härad tillhörs landets rikaste jordbruksområden. Här har människor levt och verkat under årtusenden, vilket även avspeglar sig i bronsåldershögar. Kungshögarna utanför Oxie är ett magnifikt inslag i landskapet och utsikten hänförande.

Vi ser fram emot att få ta del av era upplysningar om högarna, sägner och fornfynd. Tillsammans formar vi boken ”Vägen till bronsåldern - Oxie härad”.

Så har du något du vill berätta för oss om Oxie härads bronsålder? Tveka då inte att höra av dig till oss!

Vill du köpa våra två böcker om Skytts- och Vemmenhögs härad? Klicka på "BÖCKERNA" och följ anvisningarna.