Söderslätts bronsålder

Forntid för framtid

Om oss

   

 

Birgitta Åkesson är fil.kand i arkeologi och utbildad arkeolog. Hon har ett speciellt intresse för bronsåldern och har skrivit sin fyrabetygsuppsats i ämnet. Birgitta har även en diger erfarenhet som fältarkeolog och deltog under flera år i Uppåkraprojektet.

 

Claes Lindahl och är ordförande i Bösarps Bygdeförening och hängiven fotograf. Han har ett brinnande intresse för arkeologi och historia.