Söderslätts bronsålder

Forntid för framtid

Söderslätts bok & papper

Vår bok ”Söderslätts säregna bronsålderslandskap” finns nu, tillsammans med en skärmutställning om vårt projekt, i skylten i ”Söderslätts bok & papper” i Trelleborg. Boken finns till försäljning i nämnda bokhandel.

12 jan 2017