Söderslätts bronsålder

Forntid för framtid

Vårens föredrag är till ända - Rydsgårds byalag

20180424. Vårens sista föredrag om vårt projekt "Söderslätts bronsålder" höll vi för Rydsgårds byalag i Rydsgård. Ett 20-tal mycket intresserade åhörare slöt upp och många kluriga frågor följde efter föredraget. Under fikat fick vi se många fina fornfynd som medtagits för bedömning. Vi fick också ta del av två brev i original signerade av Bror Magnus Vifot rörande bronsåldershögen Boohög i närheten av Skivarp. Breven var helt okända för oss.
Vi vill passa på att tacka alla ni som kommit för att lyssna på våra fördrag under våren om bronsåldern i Vemmenhögs härad, alla byalag, föreningar och brasseriet Pillehill.
Under sommaren kommer vi att delta i en rad hembygdsdagar och marknader där våra böcker kommer att finnas till försäljning. Mer info kommer fortlöpande på Facebook och vår hemsida: http://www.soderslattsbronsalder.n.nu
Närmast kommer vi att finnas med ett bokbord i Gärdslöv den 19 maj mellan 13-16.

25 apr 2018