Söderslätts bronsålder

Forntid för framtid

Bidrag från Kungliga Patriotiska Sällskapet

I dag fick vi det glädjande beskedet från Kungliga Patriotiska Sällskapet att de kommer att bidraga med omkostnaderna för tryckningen av boken om Vemmenhögs härads bronsålder. Vi riktar vårt varma tack till Kungliga Patriotiska Sällskapet som gör det möjligt för oss att fortsätta med delprojektet "Vemmenhögs härad - en bronsåldersbygd av riksintresse".

16 feb 2017