Söderslätts bronsålder

Forntid för framtid

BÖCKERNA

"Söderslätts säregna bronsålderslandskap" omfattar 316 sidor med illustrativa bilder och texter om Skytts härads unika bronsåldersmiljöer. Boken inleds med en översikt om bronsåldern och dess föreställningsvärld. Därefter följer, sockenvis, en genomgång av alla bronsåldershögar, fynd som kan knytas till dem och sägner och andra historiska berättelser som finns upptecknade kring dem. Texten är skriven av arkeolog Birgitta Åkesson och fotona är i huvudsak tagna av hembygdsforskare och frilansfotograf Claes Lindahl. Vill du köpa boken?

Boken beställer du genom att följa instruktionerna nedan:

Priset är 300 kr + portokostnad, vilken är 50 kr per bok (porto och emballage). 

Vi skickar boken/böckerna när pengarna finns på vårt konto i Swedbank (betalningsmottagare: Birgitta Åkesson):

                                 964503078-5, clearing nr. 8214-9

 

När du har satt in pengar på vårt konto meddelar du oss detta genom ett mail (birgitta.akesson@ownit.nu eller claes.r.lindahl@gmail.com) och skriver namn och adress till vem vi ska skicka boken/böckerna till. Vi skickar med B-post.

Boken "Söderslätts säregna bronsålderslandskap" finns även att köpa på Trelleborgs museum, bokhandeln "Söderslätts bok och papper" i Trelleborg, "Naturrum i Falsterbo, turisbyrån i Smygehamn samt "Limhamns bokhandel".

Nedan bokens baksidestext.

 

 

 

"En bronsåldersbygd av riksintresse - Vemmenhögs härad" omfattar 400 sidor med illustrativa bilder och texter om Vemmenhögs härads unika bronsåldersmiljöer. Boken inleds med en översikt om bronsåldern och dess föreställningsvärld. Därefter följer, sockenvis, en genomgång av alla bronsåldershögar, fynd som kan knytas till dem och sägner och andra historiska berättelser som finns upptecknade kring dem. Texten är skriven av arkeolog Birgitta Åkesson och fotona är i huvudsak tagna av hembygdsforskare och frilansfotograf Claes Lindahl. Vill du köpa boken?

Boken beställer du genom att följa instruktionerna nedan:

Priset är 350 kr + portokostnad, vilken är 50 kr per bok (porto och emballage). 

Vi skickar boken/böckerna när pengarna finns på vårt konto i Swedbank (betalningsmottagare: Birgitta Åkesson):

                                 964503078-5, clearing nr. 8214-9

 

När du har satt in pengar på vårt konto meddelar du oss detta genom ett mail (birgitta.akesson@ownit.nu eller claes.r.lindahl@gmail.com) och skriver namn och adress till vem vi ska skicka boken/böckerna till. Vi skickar med B-post.

Nedan bokens baksidestext.