Söderslätts bronsålder

Forntid för framtid

Boksignering i "Söderslätts bok & papper"

Bilder från boksignering i bokhandeln "Söderslätts bok & papper" i Trelleborg".

Det lackar mot jul. Har du tänkt att ge historiskt/arkeologiskt/hembygdsintresserade någon av våra böcker "Söderslätts säregna bronsålderslandskap" (Skytts härad), "En bronsåldersbygd av riksintresse - Vemmenhögs härad" och "Vägen till bronsåldern - Oxie härad" i julklapp och vill ha dem signerade av oss? Då finns det tillfälle till detta i bokhandeln i Trelleborg, "Söderslätts bok & papper" den 14 dec, 19 dec och den 20 dec 13-16. Välkommen!

9 dec 2018