Söderslätts bronsålder

Forntid för framtid

Fullt hus i Dalköpinge församlingshem

Ett trettiotal åhörare slöt upp i Dalköpinge församlingshem där vi höll vårt föredrag om Söderslätts bronsålder. Det var Dalköpinge pastorat som hade bjudit in församlingsbor till detta evenemang. Åhörarna blev mycket entusiastiska och ställde många intressanta och tankeväckande frågor. Några hade tagit med fornfynd och fossiler som de fick tidsbestämda mm. Kvällen avslutades med kaffe och goa kagor. Vi sänder vårt varma tack till kyrkoherde Maud Lundh och hennes medhjälpare för den trivsamma kvällen.

5 apr 2017