Söderslätts bronsålder

Forntid för framtid

Fullt hus i Östra Vemmenhög!

Östra Vemmenhög 2018-04-11. Till vårt föredrag i Östra Vemmenhög kom ett 40-tal intresserade personer. Efter föredraget om Bronsåldern i Vemmenhögs härad fick vi ta del av många fina fornsaker och fossil som påträffats i trakten. Många passade även på att införskaffa vår bok "En bronsåldersbygd av riksintresse - Vemmenhögs härad". En minnesvärd kväll i samarbete med Dybecks byalag.

Sista föredraget för i vår blir den 24 april i Rydsgård, Rydsgårds hus, kl. 19.00. Ett arrangemang tillsammans med Rydsgårds byalag som är öppet för alla!

12 apr 2018